ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ระยะที่ 1
มิถุนายน 7, 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบระยะที่ 2 จากผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 และ 5
มิถุนายน 28, 2016

อบรม Workshop การสร้างเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์รังสิตเมืองเอก

  • เสาร์ 25 มิถุนายน 2559 การเพิ่มช่อทางการขายออนไลน์ด้วย SME Siam
  • เสาร์ 9 กรกฎาคม 2559 การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์
  • เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 การเพิ่มช่อทางการขายออนไลน์ด้วย SME Siam
  • เสาร์ 6 สิงหาคม 2559 การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์
  • เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 การเพิ่มช่อทางการขายออนไลน์ด้วย SME Siam
  • เสาร์ 3 กันยายน 2559 การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน

ลงทะเบียนได้ที่  ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ