startup

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ระยะที่ 1 ให้ผู้ผ่านเข้ารอบดังกล่าว  มาเข้ารับการอบรมในระยะที่ 2  รุ่นที่  1  ในวันที่ 11-12  มิ.ย. 59  ณ  ห้องประชุม 54901  ชั้น 9  อาคาร 4  คณะบริหารธุรกิจ  มทร.ธัญบุรี

สามารถดูรายละเอียดผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 (93.7 KiB, 733 downloads)
มิถุนายน 7, 2016

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ระยะที่ 1

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 ก […]
เมษายน 7, 2016

ภาพบรรยากาศการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 […]