start up รุ่นที่ 10

startup-รุ่น 10-3

โครงการผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม 259

“start up รุ่นที่ 10” รับสมัครนักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจหรือผู้สนใจเริ่มทำธุรกิจ

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ (start up) 2559 ” ระยะที่ 1 (Phase 1)” (รุ่นที่ 10)

สำหรับนักศึกษา ประชาชน ที่ยังไม่มีธุรกิจ

start up

จัดอบรม วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 901 คณะบริหารธุรกิจ

สำรองที่นั้ง : www.startup.rmutt.ac.th

สอบถามข้อมูล โทร. 0968934546 หรือ Email: coe-sme.ba@rmutt.ac.th หรือ https://www.facebook.com/startup.rmutt

ดูตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ (start up) 2559 ” ระยะที่ 1 (Phase 1)” (รุ่นที่ 10)  ได้ที่

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ (start up) 2559 รุ่น 10 (94.5 KiB, 220 downloads)

 

 

ตุลาคม 18, 2016

โครงการ Start Up รุ่นที่ 10 วันที่ 11-13 พ.ย. ณ มทร ธัญบุรี จ ปทุมธานี

โครงการผู้ประกอบการใหม่เชิ […]