ระยะที่ 1 รุ่น 8

โปสเตอร์รุ่น 8-new

ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่น 8 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

**รับเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ “นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

จัดวันที่ 22 กันยายน 2559  ณ ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

สิงหาคม 30, 2016

ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่น 8 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่ […]