ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบระยะที่ 2 จากผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 และ 5
มิถุนายน 28, 2016
ประกาศ !! เปิดลงทะเบียน รุ่นที่ 8 และ 9
สิงหาคม 9, 2016

โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559
** รับเฉพาะผู้ประกอบการในพื้นที่ “นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด”

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎา 2559 เวลา 08.30-18.00 น.
เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี

สำรองที่นั้งที่ www.startup.rmutt.ac.th
สอบถามข้อมูล โทร. 09-6893-4546 และ http://www.facebook.com/startup.rmutt/

Untitled

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางอบรม 18 ชม รุ่น7 (90.5 KiB, 343 downloads)