ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่น 8 ในพื้นที่ภาคตะวันออก
สิงหาคม 30, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559” รุ่นที่ 9
กันยายน 25, 2016

ตารางอบรม start up รุ่นที่ 8

ตารางอบรม start up รุ่นที่ 8

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ (start up) 2559 “ระยะที่ 1 (Phase 1)” (รุ่น 8)

สำหรับประชาชน หรือกิจการที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจ

วันที่ 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรม ชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท

8.30-9.00 น.                         ลงทะเบียน

9.00 – 10.00 น.                     พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10.00 – 10.30 น.                   ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง โดย ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล

10.30 – 12.00 น.                   สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการมือใหม่ โดย คุณ นพกฤษฎิ์ นิธิเลิศวิจิตร

12.00 – 13.00 น.                   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น.                   โมเดลสร้างธุรกิจ โดย อ.อดิศร   ฉายแสง

14.00 – 16.00 น.                   โมเดลสร้างธุรกิจ โดย วิทยากรคณะบริหารธุรกิจ

16.00 – 18.30 น.                    ให้คำปรึกษา และพิจารณาแผนธุรกิจ โดย วิทยากรคณะบริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางอบรม Startup รุ่น 8 (90.1 KiB, 319 downloads)