รายการ SME TurnAround โดย สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น. ช่อง 19 หลังข่าวเช้า

SME Turn around เป็นโครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป โดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เข้ามาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สามารถดูการออกอากาศย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=rBoAXEV3Doo&feature=youtu.be