แจ้งเลื่อนการอบรมระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจากระยะที่ 1 เท่านั้น)
ตุลาคม 31, 2016
SMEs Turn Around ตอนที่ 2 เรื่อง โรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ธันวาคม 23, 2016

SMEs Turn Around ตอนที่ 1 ออกอากาศ ช่วง รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง

 SMEs Turn Around ตอนที่ 1 ออกอากาศ ช่วง รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง ภาคเช้า วันที่ 22 ธ ค 59

รายการ SME TurnAround โดย สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น. หลังข่าวเช้า

SME Turn around เป็นโครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป โดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เข้ามาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สามารถดูการออกอากาศได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=6yXnbl6cKbg&feature=youtu.be