นวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ ระบบปรับอากาศ
พฤษภาคม 2, 2016
กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 2 (Phase 2)”
มิถุนายน 3, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)”

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)”

รุ่นที่อบรม เวลาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน (คน) สถานที่จัดอบรม หมายเหตุ
1 24-26 มีนาคม 2559 นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ 70 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 18 ชม.
2 24 เมษายน 2559 ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทำธุรกิจแล้ว 200 โรงแรมรามาการ์เด้น (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.)
3 16-18 พฤษภาคม 2559 นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 18 ชม.
4 8 มิถุนายน 2559 ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทำธุรกิจแล้ว 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.)
5 13-15 มิถุนายน 2559 นักศึกษา ประชาชน ยังไม่มีธุรกิจ 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 902 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่ำ 8 ชม.)
6 5 กรกฎาคม 2559 ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทาธุรกิจแล้ว 200 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ห้อง 901 อาคาร 4 (ตาม TOR ขั้นต่า 8 ชม.)
7 23 กรกฎาคม 2559 ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่เริ่มทาธุรกิจแล้ว 200 ชลบุรี/พัทยา (ตาม TOR ขั้นต่า 8 ชม.)

ตารางอบรม 18 ชม-รุ่น3

*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางอบรม 18 ชม รุ่น3 (99.1 KiB, 404 downloads)

ตารางอบรม 18 ชม-รุ่น4

*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางอบรม 18 ชม รุ่น 4 (174.1 KiB, 324 downloads)

ตารางอบรม 18 ชม-รุ่น5

*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางอบรม 18 ชม รุ่น 5 (98.5 KiB, 314 downloads)

 

 

  29032016-sme

 

*หมายเหตุ ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่มีการอบรมจำนวน 3 วัน   *24-26 มีนาคม 2559/มีวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559/13-15 มิถุนายน 2559
*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารตารางการฝึกอบรม (file PDF)

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่มีการอบรมจำนวน 3 วัน (93.8 KiB, 641 downloads)

 

 

1

*หมายเหตุ ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ที่มีการอบรมจำนวน 1 วัน   *มีวันที่ 24 เมษายน 2559/8 มิถุนายน 2559
*สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารตารางการฝึกอบรม (file PDF)

 
ตารางอบรม 18ชม ผู้ประกอบการ (86.6 KiB, 440 downloads)

 

 

*หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นันทน์ธนภัส เบอร์ติดต่อ 081-8270675