สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลงทะเบียน

หมดเขตการรับสมัครแล้ว

“3S” ที่รัฐมุ่งส่งเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมษายน 7, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที […]
เมษายน 7, 2016

ภาพบรรยากาศการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 […]
กุมภาพันธ์ 28, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที […]