สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลงทะเบียน

หมดเขตการรับสมัครแล้ว

“3S” ที่รัฐมุ่งส่งเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์


มิถุนายน 7, 2016

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ระยะที่ 1

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 2 ก […]
มิถุนายน 3, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 2 (Phase 2)”

กำหนดการอบรม Start Up R […]
พฤษภาคม 2, 2016

นวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ ระบบปรับอากาศ

      นวัตกรรมอุปกรณ์ประหย […]