สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลงทะเบียน

หมดเขตการรับสมัครแล้ว

“3S” ที่รัฐมุ่งส่งเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์


สิงหาคม 9, 2016

ประกาศ !! เปิดลงทะเบียน รุ่นที่ 8 และ 9

  โครงการ start Up รุ […]
กรกฎาคม 22, 2016

โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7

โครงการ Start Up “ระยะที่ […]
มิถุนายน 28, 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบระยะที่ 2 จากผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 และ 5

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบระยะ […]