สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) เพื่อนำผู้ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่นาน นำมาเข้าสู่กระบวนการ พัฒนาศักยภาพ ซึ่งจะจัดให้มีนักวินิจฉัย ที่ปรึกษา การฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้กลายเป็น SMEs โดยมุ่งหวังให้ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเหล่านี้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ไทยในการขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ลงทะเบียน

หมดเขตการรับสมัครแล้ว

“3S” ที่รัฐมุ่งส่งเสริม

ข่าวประชาสัมพันธ์


กันยายน 14, 2016

ตารางอบรม start up รุ่นที่ 8

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ […]
สิงหาคม 30, 2016

ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่น 8 ในพื้นที่ภาคตะวันออก

ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่ […]
สิงหาคม 15, 2016

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ “ระยะที่ 2 (Phase 2) รุ่น 3” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

*ตารางอบรม Start up  ระยะท […]