ตารางอบรม start up รุ่นที่ 8
กันยายน 14, 2016
โครงการ Start Up รุ่นที่ 10 วันที่ 11-13 พ.ย. ณ มทร ธัญบุรี จ ปทุมธานี
ตุลาคม 18, 2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559” รุ่นที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2559” รุ่นที่ 9

รับผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่ “นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด”

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2559 ณ บางแสน จังหวัดชลบุรี

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.startup.rmutt.ac.th/register/

สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 09-6893-4546 หรือ email: coe-sme.ba@rmutt.ac.th

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี