Untitled

ประวัติวิทยากร

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปันสวน จำกัด : www.punsuay.com

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด : www.taokaemai.com

เจ้าของโรงงานนาดื่ม ปันรัก : www.punrak.com

ผู้ก่อตั้ง ชมรม ธุรกิจสร้างสรรค์

เจ้าของ Fanpage : TaoKaeMai : เถ้าแก่ใหม่

ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs

การศึกษา 

ปริญญาโท : การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรมด้านธุรกิจเครื่องสำอางค์

 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านธุรกิจเครื่องสำอางค์และความงาม -กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2556

วิทยากร

 • อาจารย์พิเศษสอนวิชาอีคอมเมิร์ส นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ :2556,2558
 • การทำการตลาดบน Facebook :ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ NEC ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและความงาม รุ่น 3 :2556
 • การขายเครื่องสาอางออนไลน์ ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ NEC ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและความงาม รุ่น 5 :2558
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์ให้รวยได้อย่างไร ครั้งที่ 1 จัดโดย บ.ปันสวย
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสำอางออนไลน์ให้รวยได้อย่างไร ครั้งที่ 2 จัดโดย บ.ปันสวย
 • เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แม่ไม้เพลงมวย ทาธุรกิจอย่างไรไม่ให้เจ๊ง จัดโดยโดย สนพ Thinkgood

ผลงานหนังสือ

 • เถ้าแก่ใหม่ใจถึง แนวคิดสร้างธุรกิจเงินล้าน
 • ปลุกแจ็คมาล้มยักษ์
 • เปลี่ยนร้อยให้เป็นล้าน ขายเครื่องสาอางออนไลน์

ผลงาน Ebook

 • กูทาได้
 • บันทึกสุดท้ายจากเจ้านายถึงลูกจ้าง

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี