ต่อ2

ประวัติวิทยากร

ชื่อ นายสุวัฒน์ชัย พรหมบุตร
ชื่อเล่น ต่อ
เกิดเมื่อ วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2531
ปัจจุบันอายุ 27 ปี
ภูมิลำเนาเป็นคน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ปัจจุบันอาศัยที่ บ้านเลขที่ 36 ซ.นาคนิวาส21 แยก2-1 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว กทม. 10230
อีเมล์ Suwatchaise@gmail.com
โทร. 083-3586658 , 02-5388171

ทางครอบครัว

ชื่อมารดา นางอุดมลักษณ์ แพงสาร (เสียชีวิต) รับราชการครู
ชื่อบิดา นายสอนมา พรหมบุตร (เสียชีวิต) รับราชการครู
ชื่อบิดาเลี้ยงดู นายสมบูรณ์ วงศ์จิรไพโรจน์ รับเหมาก่อสร้าง
พี่สาว นางสาวกรวรรณ พรหมบุตร (ทำงานต่างประเทศ)

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อ.บ้านแพง จ.นครพนม

ระดับ ปวช. 1-3 : โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น สาขาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า

ระดับ ปวส. 1-2 : วิทยาลัยเทคนิคนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกอิเล็กทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กทม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท : นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด กทม. (กำลังศึกษา) สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) การจัดการทั่วไป

 

สุวัฒน์ชัย พรหมบุตร

 

ประวัติการทำงาน

ปี 2013 บริษัท อาร์ทีเอ็น โลจิสติกส์ จำกัด (9 เดือน)

 • ตำแหน่งพนักงานขาเข้า (CS) ดูแลงานนำเข้าสินค้าของบริษัทฯ
 • ตำแหน่งพนักงานการตลาด ดูแลงานโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
 • ตำแหน่งพนักงานขาย เป็นผู้ขายงานบริการ Shipping รถบรรทุกของบริษัท

11 มิถุนายน ปี 2013 ร้านเสื้อปั๊ม เก๋ๆ

 • www.handmade-t-shirt.com
 • ตำแหน่งเจ้าของร้าน เปิดจำหน่ายอุปกรณ์การปั๊มเสื้อด้วยตรายางพร้อมส่งวัสถุดิบในการทำงานให้ลูกค้าสาขา เช่น เสื้อเปล่า น้ำหมึก ขายออนไลท์ 100%

3 ธันวาคม ปี 2014 บริษัท อินเตอร์พาวเวอร์เทรดดิ้ง จำกัด

 • www.Umbrathailand.com
 • ตำแหน่งกรรมการผู้บริหารบริษัทดูแลงานพิธีการนำเข้าส่งออกทั้งระบบ โดยเน้นการนำเข้าจากประเทศจีนเป็นหลักและบริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Umbra ร่มเปลี่ยนสี เจ้าแรกในเมืองไทย “ผลิตภัณฑ์นี้ อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

“ผลิตภัณฑ์นี้ อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา”

รายการนำเสนอ

 • รายการที่นี่เมืองไทย
 • รายการบ้านพระราม 4 ช่อง 3SD
 • รายการแจ๋ว ช่อง 3HD
 • รายการชี้ช่องรวยรายวัน
 • รายการอาวุธไอเดีย ช่อง 3
 • รายการเพื่อนคู่คิด ช่อง 3

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประวัติ คุณสุวัฒน์ชัย พรหมบุตร (9.0 MiB, 936 downloads)