ภาพบรรยากาศการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1
เมษายน 7, 2016
นวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ ระบบปรับอากาศ
พฤษภาคม 2, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 2

ตารางอบ2

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางอบรม 18 ชม รุ่น 2 (89.9 KiB, 722 downloads)

สถานที่จัดงาน โรงแรมรามาการ์เด้น

rama-map-big

แผนที่โรงแรมรามาการ์เด้น

วันที่ 24 เมษายน 2559

ช่วงเช้า

  • 8.30-9.00 น. ลงทะเบียน
  • 9.00-9.30 น. พิธิเปิด
  • 9.30-10.00 น.กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาและบรรยาย หัวข้อ”ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง” โดย ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
  • 10.00-11.00 น. สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการมือใหม่โดย คุณพัชรพล สุทธิธรรม เด็กหนุ่มเจ้าของเครื่องสาอางค์ IREAL เถ้าแก่น้อย 100 ล้าน
  • 11.00-12.00 น. โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas) โดย คุณวิทยา สุหฤทดารง ที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญ ด้าน Canvas

ช่วงบ่าย

  • 13.00-14.00 น.(ต่อ)โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas)โดย คุณวิทยา สุหฤทดารง ที่ปรึกษาธุรกิจ เชี่ยวชาญ ด้าน Canvas
  • 14.00-16.00 น. โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas)โดย โดยวิทยากรคณะบริหารธุรกิจ
  • 16.00-18.30 น. ให้คาปรึกษาและพิจารณาแผนธุรกิจ โดย โดยวิทยากรคณะบริหารธุรกิจ

 

*หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นันทน์ธนภัส เบอร์ติดต่อ 081-8270675 ,คุณ กิตติ วิลัยหล้า 02549-3084