ภาพบรรยากาศการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1
เมษายน 7, 2016

กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1

54953_ตารางอบรม 18 ชม (2)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ Start Up (99.9 KiB, 732 downloads)

สถานที่จัดงาน  คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2559

ช่วงเช้า

 • เวลา 9.00-10.00 น. กล่าวเปิดการอมรมสัมมนาและบรรยาย หัวข้อ “ธุรกิจดาวรุ่ง ดาวร่วง”
 • เวลา 10.00-12.00 น. สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการมือใหม่

ช่วงบ่าย

 • เวลา 13.00-15.30 น. ค้นพบศักยภาพทางธุรกิจในตัวคุณ
 • เวลา 15.30-17.00 น. ประเมินศักยภาพทางธุรกิจในตัวคุณ

วันที่ 25 มีนาคม 2559

ช่วงเช้า

 • เวลา 9.00-12.00 น. โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas)
 1. คุณค่าสำหรับลูกค้า ( Value Proposition (4Ps))
 2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment/Target Group(STP))
 3. Workshop (8 ท่าน)

ช่วงบ่าย

 • เวลา 13.00-17.00 น. โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas)
 1. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)
 2. ช่องทางการขายสินค้าและบริการ (Sales Channel)
 3. Digital Marketing
 4. กฎหมายที่ควรรู้
 5. Workshop (8 ท่าน)

วันที่ 26 มีนาคม 2559

ช่วงเช้า

 • เวลา 9.00-11.00 น. โมเดลสร้างธุรกิจ (Business Model Canvas)
 1. ทรัพยากรที่สำคัญในธุรกิจ (Resources)
 2. คู่ค้าที่สำคัญ (Key Partnership)
 3. ระบบ กระบวนการการผลิต และการให้บริการ (Key Activities)
 4. โครงสร้างรายได้และรายจ่ายหลักของธุรกิจ (Cost Structure)
 5. โครงสร้างรายได้ของเราเป็นอย่างไร? (Revenue Model)

ช่วงบ่าย

 • เวลา 13.00-17.00 น.
 1. พิจารณาแผนธุรกิจโดยวิทยากรสาขาการตลาด การบัญชีและการเงิน และสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 2. Workshop (8 ท่าน)

  *หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ นันทน์ธนภัส เบอร์ติดต่อ 081-8270675