เอกสารประกอบการอบรม

Icon of ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบการ (144.6 KiB)
 Icon of โมเดลธุรกิจ โมเดลธุรกิจ (192.1 KiB)
 Icon of แผนธุรกิจ แผนธุรกิจ (847.3 KiB)