ข่าวและกิจกรรม

รายการ SMEs Turn Around โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น.

รายการ SME TurnAround โดย สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี
ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น. ช่อง 19 หลังข่าวเช้า

SME Turn around เป็นโครงการ ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ SME เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทาง การให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาในการปรับแผนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไป โดย นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ รศ. ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ เข้ามาให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ สามารถดูการออกอากาศย้อนหลังได้ที่ http://www.sme.rmutt.ac.th/

SMEs

ธันวาคม 27, 2016

รายการ SMEs Turn Around โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ ออกอากาศทุกวันทางช่อง Spring News เวลา 7.30 น.

รายการ SMEs Turn Around โค […]
ธันวาคม 23, 2016

SMEs Turn Around ตอนที่ 2 เรื่อง โรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

SMEs Turn Around ตอนที่ 2 […]
ธันวาคม 23, 2016

SMEs Turn Around ตอนที่ 1 ออกอากาศ ช่วง รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง

 SMEs Turn Around ตอนที่ 1 […]
ตุลาคม 31, 2016

แจ้งเลื่อนการอบรมระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจากระยะที่ 1 เท่านั้น)

แจ้งเลื่อนการอบรมระยะที่ 2 […]