อบรม Workshop การสร้างเว็บไซต์และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์
มิถุนายน 22, 2016
โครงการ Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 7
กรกฎาคม 22, 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบระยะที่ 2 จากผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 และ 5

ภาพบรรยากาศ

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบระยะที่ 2 (แผนธุรกิจ) ครั้งที่ 2 จากผู้เข้าอบรมระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 และ 5  ขอให้ผู้ผ่านเข้ารอบ แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าอบรม โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์  พร้อมระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรม มาทาง E-mail : coe-sme.ba@rmutt.ac.th 

สามารถดูรายละเอียดผู้ผ่านเข้ารอบ 2 การอบรม Startup ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

20162806 (62.0 KiB, 1053 downloads)