ประกาศ !! เปิดลงทะเบียน รุ่นที่ 8 และ 9
สิงหาคม 9, 2016
ประชาสัมพันธ์ระยะที่ 1 รุ่น 8 ในพื้นที่ภาคตะวันออก
สิงหาคม 30, 2016

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ “ระยะที่ 2 (Phase 2) รุ่น 3” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

12

*ตารางอบรม Start up  ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 สค 59 ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 9 ห้อง 901

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ “ระยะที่ 2 (Phase 2) รุ่น 3” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

8.00-8.30 น.            ลงทะเบียน

8.30-9.00 น.            พิธีเปิด

9.00-11.00 น.          กลยุทธ์การวางแผนการตลาด โดยอาจารย์ณัฐพงษ์ สีบุญเรือง

11.00-12.00 น.        กลยุทธ์การวางแผนการตลาด โดยทีมวิทยากร สาขาวิชาการตลาด

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.        การจัดตั้งสถานประกอบการ

15.00-17.00 น.        การเขียนแผนธุรกิจ

 

21 สิงหาคม 2559

8.00-9.00 น.               ลงทะเบียน

9.00-11.00 น.              การจัดทำงบประมาณ และการวิเคราะห์ โครงการลงทุน

11.00-12.00 น.            การจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์โครงการลงทุน

12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00  น.           ตลาดดิจิทัล

15.00-17.00 น.            การบริหารการผลิต/บริการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ตารางอบรมผู้ประกอบการใหม่ "ระยะที่ 2 (Phase 2) รุ่น 3" (77.3 KiB, 592 downloads)