โครงการ Start Up รุ่นที่ 10 วันที่ 11-13 พ.ย. ณ มทร ธัญบุรี จ ปทุมธานี
ตุลาคม 18, 2016
SMEs Turn Around ตอนที่ 1 ออกอากาศ ช่วง รายการปรากฏการณ์ข่าวจริง
ธันวาคม 23, 2016

แจ้งเลื่อนการอบรมระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจากระยะที่ 1 เท่านั้น)

แจ้งเลื่อน start up

แจ้งเลื่อนการอบรมระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 (สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบจากระยะที่ 1 เท่านั้น)

ทางทีมงาน Start Up ขอเรียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงการอบรม ระยะที่ 2 ของรุ่นที่ 4 สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา
ตามกำหนดการเดิม ได้กำหนดวันอบรมเป็นวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 นั้น
เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 901 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี (คลองหก)
ท่านที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมในรุ่นดังกล่าว กรุณาแจ้งยืนยันสิทธิ์ เข้าร่วมอบรม โดยระบุ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร
พร้อมยืนยันวันที่่เข้าร่วมดังกล่าวมายัง
E-mail : coe-sme.ba@rmutt.ac.th

กรณีท่านที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมอบรมมาในวันที่ 29-30 ต.ค. แล้วในเบื้องต้น ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และหากท่านสะดวกเข้าร่วมอบรมในกำหนการใหม่ขอความกรุณาท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมมาอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน Start Up