กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 2
เมษายน 7, 2016
กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)”
มิถุนายน 3, 2016

นวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ ระบบปรับอากาศ

20160501-08   20160501-09   20160501-10

นวัตกรรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ ระบบปรับอากาศ เสนอโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผอ.สวพ. มทร.ธัญบุรี บริเวณบูธ สสว. ในงานStart Up Thailand ศูนย์การประชุมแห่งชาติ (ศูนย์สิริกิตติ์) โดยมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียด ในการขยายผลเชิงพาณิชย์