กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1
กุมภาพันธ์ 28, 2016
กำหนดการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 2
เมษายน 7, 2016

ภาพบรรยากาศการอบรม Start Up “ระยะที่ 1 (Phase 1)” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ห้อง 54902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี